Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

DOCUMENTE NECESARE

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original si copie.