Starea Civilă - listă documente interes public

Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.178/18.05.2017, se face de către Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, pe baza unei cereri, precum și a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.
Simulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.
Condițiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:
a) cel puțin unul dintre soți să se afle la prima căsătorie;
b) cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau resedința pe raza Municipiului București;
c) cel puțin unul dintre soți sa aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani.
Pentru soții care îndeplinesc doar condițiile de la art.3 lit. a si b, stimulentul financiar va fi acordat doar cu avizul Primarului General.