Evidența Persoanelor - listă documente interes public


Pentru Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor de pe raza Municipiului București, taxele pentru actele de identitate se achită după cum urmează:

SECTOR 1 - Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

SECTOR 2 - Oficiile Poștale;

SECTOR 3 - Birourile de Evidență a Persoanelor;

SECTOR 4 - Oficiile Poștale Sector 4 și ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

SECTOR 5 - Oficiul C.E.C., oficiile DITL Sector 5 și prin SMS apelând numărul scurt 7530;

SECTOR 6 - Birourile de Evidență a Persoanelor.