Informatii generale

            

              Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București este instituție publică de interes municipal, cu personalitate juridică  sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

              Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București s-a inființat  în temeiul art. 6 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, privind inființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor aprobata prin Legea nr. 372/2002 și potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 255/2004.

              Regulamentul de organizare și functionare al Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București  este  aprobat prin  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 599/24.10.2020.

              Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București  are urmatoarele atribuții principale:

   - Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populaţiei;

   - Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

   - Coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

   - Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

   - Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

   - Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

   - Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

   - Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

CONTACT

Serviciul de relatii cu publicul Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05 Fax : 021.335.06.69


SEDIU ADMINSTRATIV

Str. Dimitrie Cantemir nr.1, sector 4, cod postal 040231, Bucuresti Tel : 021.300.05.70 / 021.300.05.71 Fax :021.318.32.96

E-mail: relatii.publice@dgepmb.ro