Informatii generale

    ANUNT IMPORTANT

              INCEPAND CU DATA DE 01.02.2017,NU SE MAI PERCEPE TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU (5 LEI) PENTRU CERERILE DE ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE SI CERERILE DE FURNIZARE DATE, CONFORM DISPOZITIEI ART.VI DIN LEGEA NUMARUL 1 DIN 06.01.2017 PRIVIND ELIMINAREA UNOR TAXE SI TARIFE .

              INCEPAND CU DATA DE 01.07.2014 SE MODIFICA CONTUL IBAN AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCURESTI !

              PENTRU FURNIZARI DE DATE, TAXA DE 1 LEU/PERSOANA SE POATE ACHITA  IN NOUL CONT IBAN RO 26 TREZ 70421G335000XXXX deschis la trezoreria sector 4, se poate achita  prin virament bancar sau mandat postal. Codul fiscal al DGEP-MB fiind 17180127.

              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  este institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica   sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Buucresti.

              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  s-a infiintat  in temeiul art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor aprobata prin Legea nr. 372/2002 si potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 255/2004.

              Regulamentul de organizare si functionare al  Directiei Generale de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   este  aprobat prin  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 175/2010.      

              Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   are urmatoarele atributii principale:

   - Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populaţiei;

   - Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

   - Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

   - Coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

   - Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

   - Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

   - Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

   - Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

   - Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

CONTACT

Serviciul de relatii cu publicul Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05 Fax : 021.335.06.69


SEDIU ADMINSTRATIV

Str. Dimitrie Cantemir nr.1, sector 4, cod postal 040231, Bucuresti Tel : 021.300.05.70 / 021.300.05.71 Fax :021.318.32.96

E-mail: relatii.publice@dgepmb.ro

Model de reclamatie (1) - Legea nr. 544/2001 

Model de reclamatie (2) - Legea nr. 544/2001