Intrebari frecvente

1. ÎNTREBARE: CARE SUNT DEMERSURILE OBȚINERII CERTIFICATULUI DE NAȘTERE? 

Răspuns:       Pentru obţinerea certificatului de naștere, solicitantul se poate adresa:

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de naştere şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz. 

Certificatul de naştere se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia.  

Certificatul de naștere se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public,iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura.
 În situația în care, la depunerea cererii privind eliberarea certificatului de naștere se stabilește că au intervenit modificări în statutul civil al titularului actului, cererea se soluționează după clarificarea neconcordanțelor, în baza documentelor justificative prezentate de către solicitant.
 Termenul legal pentru obținerea certificatului de naștere este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului de naștere.

 La depunerea cererii se vor prezenta:  
- actul de identitate al solicitantului;
 - procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea certificatului de naștere de la instituția competentă, după caz.


2. ÎNTREBARE: CARE SUNT DEMERSURILE OBȚINERII CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE? 

Răspuns:       Pentru obţinerea certificatului de căsătorie, solicitantul se poate adresa: 

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de căsătorie şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz.  

Certificatul de căsătorie se eliberează titularilor, respectiv soților.  

Certificatul de căsătorie se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată, în funcție de statul în care a fost procura întocmită.

În situația în care, la depunerea cererii privind eliberarea certificatului de căsătorie se stabilește că au intervenit modificări în statutul civil al titularilor actului de căsătorie, cererea se soluționează după clarificarea neconcordanțelor, în baza documentelor justificative prezentate de către solicitant.  

Termenul legal pentru obținerea certificatului de căsătorie este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului de căsătorie.

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea certificatului de căsătorie de la instituția competentă, după caz.


3. ÎNTREBARE: CARE SUNT DEMERSURILE OBȚINERII CERTIFICATULUI DE DECES? 

Răspuns:       Pentru obţinerea certificatului de deces, solicitantul se poate adresa:

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de deces şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află persoana îndreptățită, după caz.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.  

Certificatul de deces se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public,iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura. 

Termenul legal pentru obținerea certificatului de deces este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului de deces.

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea certificatului de deces de la instituția competentă, după caz.


4. ÎNTREBARE: CUM SE POATE OBȚINE EXTRASUL MULTILINGV DE NAȘTERE? 

Răspuns:       Pentru obţinerea extrasului multilingv de naștere, solicitantul se poate adresa :  

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de naştere şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz.  

Extrasul multilingv de naştere se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia.  

Extrasul multilingv de naştere se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public,iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura.  

Termenul legal pentru obținerea extrasului multilingv de naștere este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a extrasului multilingv de naștere.  

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea extrasului multilingv de naștere de la instituția competentă, după caz.


5. ÎNTREBARE: CUM SE POATE OBȚINE EXTRASUL MULTILINGV DE CĂSĂTORIE? 

Răspuns:       Pentru obţinerea extrasului multilingv de căsătorie, solicitantul se poate adresa :

 

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de căsătorie şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu/reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz.  

Extrasul multilingv de căsătorie se eliberează titularilor, respectiv soților.  

Extrasul multilingv de căsătorie se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura.  

Termenul legal pentru obținerea extrasului multilingv de căsătorie este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a extrasului multilingv de căsătorie.  

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea extrasului multilingv de căsătorie de la instituția competentă, după caz.

6. ÎNTREBARE: CUM SE POATE OBȚINE EXTRASUL MULTILINGV DE DECES? 

Răspuns:       Pentru obţinerea extrasului multilingv de deces, solicitantul se poate adresa : 

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de deces şi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu / reședința solicitantului, după caz;

- fie, cu cerere la misiunea diplomatică a României din țara unde se află persoana îndreptățită, după caz.

Extrasul multilingv de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite.  

Extrasul multilingv de deces se poate elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială autentificată, în ţară, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român sau de un notar public, după caz, apostilată conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 sau supralegalizată în funcție de statul în care a fost întocmită procura.  

Termenul legal pentru obținerea extrasului multilingv de deces este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a extrasului multilingv de deces.  

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea extrasului multilingv de deces de la instituția competentă, după caz.


7. ÎNTREBARE: CUM SE ÎNREGISTREAZĂ NAȘTEREA UNUI COPIL NĂSCUT ÎN AFARA CĂSĂTORIEI? 

Răspuns:       Pentru înregistrarea nașterii unui copil născut în afara căsătoriei, declarantul se poate adresa :  

- la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.    

Termenul legal pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:  

a)30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

b)3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

c)24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;

d)30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se socotesc de la data naşterii şi cuprind atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.

După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la lit. a) şi d), întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B.  

La declararea și înregistrarea nașterii se vor prezenta:  

- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 

- actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

- declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei.

Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

- în cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie din care să rezulte la care dintre părinţi are domiciliul copilul, după caz.

- în cazul în care declararea naşterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinţi, se prezintă declaraţia notarială a oricăruia dintre părinţi, din care să rezulte domiciliul copilului, după caz.


8. ÎNTREBARE: CARE ESTE TERMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI? 

Răspuns:       Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei. 

Pentru motive temeinice, primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comuniei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile

Dacă de la data depunerii declaraţiei de căsătorie au trecut 30 de zile şi căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, aceştia vor face o nouă declaraţie de căsătorie, cu condiția reînnoirii certificatelor medicale privind starea sănătăţii viitorilor soți. 

În concluzie, oficierea căsătoriei poate avea loc după expirarea termenului de 10 zile (în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie cât și ziua în care se oficiază căsătoria) până la 30 zile calendaristice.


9. ÎNTREBARE: CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎNTRE DOI CETĂȚENI STRĂINI? 

Răspuns:       Actele necesare încheierii căsătoriei între doi cetăţeni străini:

 • declaraţia de căsătorie dată personal de către viitori soți, în scris.
 • documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie precum şi dovada dreptului de şedere pe teritoriul României, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
 • certificatul de naştere original şi copie tradusă şi legalizată; atât certificatul de naștere în original cât și traducerile, dacă sunt efectuate în străinătate, în funcţie de ţara respectivă, este necesar să fie apostilate sau supralegalizate, după caz;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampilaunităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
 • documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (certificatul de deces al fostului soţ, certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei, sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă);
 • documentul (dovadă, adeverinţă, etc.) eliberat sau autentificat de misiunea diplomatică a statului de cetăţenie acreditată în România, din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineştecondiţiile de fond prevăzute de legea sa naţionalăşi nu există impedimente pentru a încheia căsătoria în România;
 • documente eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie, datate recent, maximum 3 luni de la emitere, ori care au prevăzut, în conținutul lor, termenul de valabilitate;
 • declarație din care să rezulte că cei 2 soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
 • declaraţii notariale ale viitorilor soți din care să rezulte că îndeplinesccondiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
 • procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi.
 •  

Cetăţenii străini care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada identităţiişi a dreptului de şedere astfel:

 • cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparținător;
 • cetățenii străini din statele terţe fac dovada identității cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;
 • pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identității cu document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din anul 1951 sau cu documentul de călătorie pentru străinii care au obţinutprotecţiesubsudiară - protecţie umanitară condiţionată; cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identității cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.


10. ÎNTREBARE: CUM SE POATE RECTIFICA UN ACT DE STARE CIVILĂ? 

Răspuns:       Pentru rectificarea unui act de stare civilă, solicitantul se poate adresa :  

- cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei care are în păstrare actul de stare civilă.

- fie, cu cerere la S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliul solicitantului.  

Termenul legal pentru rectificarea unui act de stare civilă este de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare a rectificării actului de stare civilă.

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului.
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea certificatului de stare civilă urmare rectificării de la instituția competentă, după caz. - acte doveditoare.


11. ÎNTREBARE: DE UNDE SE POATE OBȚINE UN DOCUMENT PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN STRĂINĂTATE? 

Răspuns:       Pentru obţinerea dovezii de stare civilă (anexa nr. 9) se poate opta pentru una din următoarele variante:  

- cu cerere adresată S.P.C.L.E.P./primăriei care a înregistrat actul de naştereşi care are în păstrare acest act;

- fie, cu cerere adresată S.P.C.L.E.P./primăriei locului de domiciliu/ reședință, după caz;

- fie, cu cerere adresată la misiunea diplomatică a României din țara unde se află solicitantul, după caz.

 

La depunerea cererii se vor prezenta:  

- actul de identitate al solicitantului; 
- copie a certificatului de naștere al titularului actului, după caz;
- procura specială având ca obiect depunerea cererii și ridicarea dovezii de stare civilă de la instituția competentă, după caz.


12. ÎNTREBARE: LA CARE BIROU DE EVIDENȚĂ A PERSOANELELOR  TREBUIE SĂ MĂ PREZINT PENTRU A PRESCHIMBA CARTEA DE IDENTITATE ? 

 Răspuns:       În conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice”.

 

13. ÎNTREBARE: CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE CARE A EXPIRAT ?

Răspuns:        Actele necesare sunt :

a)    cererea tip pentru eliberarea actului de identitate care se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinate semnăturii;

b)    actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul);

c)    certificatul de naștere, original șicopie;

d)    certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

e)    hotărârea de divort definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

f)     certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original șicopie;

g)    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; declarația de primire în spațiu a găzduitorului, poate fi dată înfața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică sau a notarului public;

h)    chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei ). 

 

14. ÎNTREBARE: CE ACTE SUNT NECESARE SI UNDE SĂ MĂ ADRESEZ PENTRU VIZA DE FLOTANT/ REȘEDINȚĂ ? 

  Răspuns:       În conformitate cu art.86 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români ,aprobate prin Hotărârea nr.1375/2006, cu modificările și completările ulterioare,vă informăm că:

(1) Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței înactul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, prezentând:

- Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;

 -  actul de identitate în care urmează să se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;

 - documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

 

15. ÎNTREBARE: CUM SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU ?

Răspuns:        În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ; (ex:contract de vânzare-cumpărare; contract de închiriere pentru imobil cu destinație de locuință încheiat între solicitant și proprietar, care trebuie înregistrat la Administrația Finanțelor Publice; contract de comodat; certificat de moștenitor; titlu de proprietate; act de donație, etc.).

b)declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul din documentele prevăzute la litera a);

Facem precizarea că în cazul prezentării unui contract de închiriere/comodat nu este necesară prezența proprietarului imobilului.

c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare  a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la litera a) și b); pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali.

           

 

16. ÎNTREBARE: CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE ?

 Răspuns:        Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

-  când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate; -  în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Documente necesare: 3 fotografii ¾ cm, cu banda de 7 mm la bază; documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetățeniei și a domiciliului (original si copie xerox); contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

 Precizăm că, în situația în care, la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se solicită și schimbarea domiciliului, este necesară prezentarea actului încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ.

 

17. ÎNTREBARE: DACĂ PROPRIETARII UNUI IMOBIL AU DECEDAT, MOȘTENITORII ACESTORA, CARE LOCUIESC LA ACEEAȘI ADRESĂ, POT OBȚINE CĂRȚI DE IDENTITATE LA ADRESA IMOBILULUI RESPECTIV ?

 Răspuns:        Dacă aceștia locuiesc intru-un imobil pentru care nu a fost dezbătută succesiunea, este necesar să facă dovada calității succesorale, caz în care pot fi puși în legalitate cu acte de identitate, în conformitate cu prevederile art.28, alin.1 lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza declarației pe proprie răspundere și a verificării în teren.

 

 18. ÎNTREBARE: ÎN CÂT TIMP SE POATE SOLICITA ELIBERAREA UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE, CA URMARE A EXPIRĂRII CELEI DEȚINUTE ANTERIOR ?

 Răspuns:        În conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de la locul de domiciliu sau resedință) eliberarea unei noi cărți de identitate.

 

 

19. ÎNTREBARE: CÂND SE POATE SOLICITA ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU MINORUL CARE ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 14 ANI?

 Răspuns:        În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite serviciului public comunitar de evidență a persoanelor eliberarea actului de identitate […]”.

Precizăm că cererea pentru eliberarea actului de identitate a minorului nu se poate soluționa înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

           

 

20. ÎNTREBARE:  SE POATE ELIBERA CARTEA DE IDENTITATE DACĂ AM O COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ?

 Răspuns:        Nu se poate elibera un act de identitate în situația în care prezentați copii legalizate ale actelor de stare civilă. Copia, chiar legalizată, de pe orice înscris autentic sau sub semnătură privată nu poate face dovadă decât despre ceea ce este cuprins în înscrisul original, așa cum este prevăzut în art.286 alin.1 din Noul Cod de Procedură Civilă.

 

21. ÎNTREBARE: DACĂ PREZINT UN CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CARE FAC DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU ÎN CARE PĂRINȚII/VÂNZĂTORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE UZUFRUCT, ESTE NECESAR ACORDUL ACESTUIA?

 Răspuns:     Da, este necesar consimțământul scris al uzufructuarului pentru eliberarea actului de identitate solicitantului.

 

22. ÎNTREBARE: ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NU MAI DEȚIN HOTĂRÂREA DE DIVORȚ, CUM PROCEDEZ ÎN VEDEREA ELIBERĂRII UNUI NOU ACT DE  IDENTITATE?

 Răspuns:        Vă îndrumăm să vă adresați judecătoriei unde s-a desfăcut căsătoria în vederea eliberării unui duplicat al hotărârii de divorț. De asemenea, la Serviciul de Stare Civilă unde s-a înregistrat căsătoria se poate solicita eliberarea unui certificat de căsătorie cu mențiunea de divorț înscrisă pe acesta. Totodată, se poate elibera o carte de identitate provizorie cu motivul: „lipsă dovadă divorț”.

 

23. ÎNTREBARE:     CUM PROCEDEZ ȘI UNDE TREBUIE SĂ MĂ ADRESEZ PENTRU A NU MAI FI ÎNREGISTRAȚI LA ADRESA IMOBILULUI PROPRIETATEA MEA, FOȘTI PROPRIETARI SAU LOCATARI?

 Răspuns:        Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data schimbării domiciliului titularul este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, nerespectarea acestor dispoziţii constituind contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art.43 lit.b) din acelaşi act normativ.

            Totodată, în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se poate opera notificarea de a nu se mai elibera acte de identitate, fără acordul dumneavoastră în calitate de proprietar, în care să se înscrie adresa imobilului ce vă aparţine, sens în care este necesar să vă adresaţi cu o astfel de cerere serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află imobilul, însoțită de actul încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ, în original și xerocopie.

 

 

24. ÎNTREBARE:  UNDE POT SOLICITA ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE PERSOANELE FIZICE ÎNTERNATE SAU PRIMITE SPRE ÎNGRIJIRE ORI GĂZDUIRE ÎN UNITĂȚI DE OCROTIRE ȘI DE PROTECȚIE SOCIALĂ?

Răspuns:        În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) și alin.(3) coroborate cu cele ale art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoanele fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unități de ocrotire și de protecție socială se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective, la rubrica domiciliu urmând a se înscrie adresa acelei instituții.

 

 

25. ÎNTREBARE:   CUM SE POATE ANULA O MENȚIUNE DIN ACTUL DE IDENTITATE CU PRIVIRE LA STABILIREA DOMICILIULUI/REȘEDINȚEI  ÎN CAZUL ÎN CARE O PERSOANĂ NU MAI LOCUIEȘTE LA  ADRESĂ?

 Răspuns:        Potrivit art.35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept.

            Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D, a S.P.C.L.E.P ori a persoanelor interesate.

 

26. ÎNTREBARE: CUM SE POATE ELIBERA UN ACT DE IDENTITATE ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL SE AFLĂ ÎN STRĂINĂTATE?

 Răspuns:        În conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația cetăţenilor români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

            Persoana care solicită actul de identitate va indica o persoană de contact dinRomânia care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul pentru achitarea contravalorii taxei prevăzute de lege pentru actul de identitate.

            Precizăm faptul că eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială, dar cererea împreună cu documentele prevăzute de lege se pot depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.    

 

27. ÎNTREBARE:   CARE ESTE TERMENUL DE VALABILITATE AL UNEI PROCURI?

 Răspuns:        În conformitate cu prevederile art. 2015 din Noul Cod Civil, „dacă părţile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui”.