Modele de cerere

Modele de cerere

 1. Anexa 11 din HG 1375/2006 Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 2. Anexa 12 din HG 1375/2006 Declaratie de luare in spatiu locativ
 3. Anexa 13 din HG 1375/2006 - Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar
 4. Anexa 14 din HG 1375/2006 Declaratie solicitant conform art.27, lit.c) din O.U.G. nr.972005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 5. Anexa 15 din HG 1375/2006 Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
 6. Anexa 18 din HG 1375/2006 Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetatenilor romÉni cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
 7. Anexa 19 din HG 1375/2006 Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
 8. Cerere CNP. cu procura
 9. Certificat de atestare a domiciliului si a cetateniei romane Cerere privind eliberarea certificatului de atestare a domiciliului si a cetateniei romane
 10. Model cerere eliberare C.I si CIP cazuri deosebite DGEP-MB
 11. Procura speciala eliberare act identitate
 12. Anexa nr.4 – Model Cerere informatii de interes public
 13. Anexa nr.5 - Model de reclamatie administrativa(1) conform Legii 544/2001
 14. Anexa nr.6 - Model de reclamatie administrativa(2) conform Legii 544/2001


   Tiparirea cererilor pentru eliberarea actului de identitate si pentru stabilirea resedintei de pe acest site trebuie sa se faca in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata-verso), conform art.85, alin.(2) al HG nr.1375/04.10.2006.