Prezentare

 

ANUNT IMPORTANT

INCEPAND CU DATA DE 01.07.2014 SE MODIFICA CONTUL IBAN AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCURESTI !

PENTRU FURNIZARI DE DATE, TAXA DE 1 LEU/PERSOANA SE POATE ACHITA  IN NOUL CONT IBAN RO 26 TREZ 70421G335000XXXX deschis la trezoreria sector 4, se poate achita  prin virament bancar sau mandat postal. Codul fiscal al DGEP-MB fiind 17180127.

Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  este institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica   sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Buucresti.

Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti  s-a infiintat  in temeiul art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor aprobata prin Legea nr. 372/2002 si potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 255/2004.

Regulamentul de organizare si functionare al  Directiei Generale de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   este  aprobat prin  Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 175/2010.      

Directia Generala de Evidenta  a Persoanelor a Municipiului Bucuresti   are urmatoarele atributii principale:

 • Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populaţiei;
 • Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
 • Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 • Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
 • Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 • Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

 

 

CONDUCEREA:

Director Executiv - SERGIU MOCANU

Director  Executiv Adjunct Economic - SVETLANA BIRSAN
Director 
Executiv Adjunct DEP- LEONTIN PETRESCU
Director 
Executiv Adjunct DSC - GABRIELA MURGEA

 

 

CONTACT

Serviciul de relatii cu publicul
Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti
Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05
Fax : 021.335.06.69

Program de lucru cu publicul

Luni, Marti, Joi            08:30-16:30

Miercuri                      08:30-18:30

Vineri                          08:30-14:00

SEDIU ADMINSTRATIV

Str. Dimitrie Cantemir nr.1, sector 4, cod postal 040231, Bucuresti
Tel : 021.300.05.70 / 021.300.05.71
Fax :021.318.32.96

E-mail: relatiipublice@dgepmb.ro

Model de reclamatie (1) - Legea nr. 544/2001
Model de reclamatie (2) - Legea nr. 544/2001