...

Evidența Persoanelor - listă documente interes public  Pentru Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor de pe raza Municipiului București, taxele pentru actele de identitate se achită după cum urmează:

  SECTOR 1 - Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

  SECTOR 2 - Oficiile Poștale;

  SECTOR 3 - Birourile de Evidență a Persoanelor;

  SECTOR 4 - Oficiile Poștale Sector 4 și ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

  SECTOR 5 - Oficiul C.E.C., oficiile DITL Sector 5 și prin SMS apelând numărul scurt 7530;

  SECTOR 6 - Birourile de Evidență a Persoanelor.

  Detalii
  ...

  Starea Civilă - listă documente interes public

  Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.178/18.05.2017, se face de către Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, pe baza unei cereri, precum și a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.
  Simulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.
  Condițiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:
  a) cel puțin unul dintre soți să se afle la prima căsătorie;
  b) cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau resedința pe raza Municipiului București;
  c) cel puțin unul dintre soți sa aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani.
  Pentru soții care îndeplinesc doar condițiile de la art.3 lit. a si b, stimulentul financiar va fi acordat doar cu avizul Primarului General.

  Detalii

  Contactaţi-ne!

  Contact

  Adresa

  Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti

  Sediul administrativ

  Str. Dimitrie Cantemir nr.1, secor 4, cod postal 040231, Bucuresti

  Numere de contact

  021.306.01.00

  021.306.01.05