Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul, în cazul deteriorării;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original si copie;

- hotarârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă si irevocabilă, după caz, original si copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedintă,  original si copie;

- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;