În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

 

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială,autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

  

D.G.E.P.-M.B.  nu furnizeaza diversilor solicitanti (persoane fizice sau juridice) date statistice care nu sunt cuprinse in platforma bazei de date cu care lucreaza institutia noastra.

Furnizarea si verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P., se poate realiza in conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliu, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal  si libera circulatie a acestor date si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a Procedurii operationale  P.O. – DEP – 08 privind solutionarea cererilor pentru furnizarea datelor cu caracter personal, aprobata de Directorul Executiv al  D.G.E.P.-M.B.

Furnizarea acestor date se va face de catre Directia Pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de date (D.E.P.A.B.D.), datele de contact fiind urmatoarele :  Str. Obcina Mare, nr.2, sector 6, Bucuresti, e-mail : depabd@mai.gov.ro , web : http://depabd.mai.gov.ro, tel. 021.413.54.42, 021.440.24.40, 021.440.27.70 si fax : 021.413.50.49.