DENUMIRE ARTERA

Obcina Mare

BIROUT DE EVIDENTA

SPCEP S6 biroul nr. 3; cu sediul in incinta Sectiei de Politie Nr. 22 Drumul Taberei nr.44 tel.021.311.20.21 int. 25536/ 25537

SECTOR

6