DENUMIRE ARTERA

Adresa inexistenta; cu domiciliul pe raza sec. 5

BIROUT DE EVIDENTA

SPCEP S5 biroul nr. 2;cu sediul in incinta Sectiei de Politie Nr. 18 Sector 5 Bucuresti - Str. Ion Scortaru nr.14-16 tel.021.335.17.57

SECTOR

5