DENUMIRE ARTERA

Matache Dobrescu

BIROUT DE EVIDENTA

SPCEP S3 biroul nr. 2; cu sediul in incinta Sectiei de Politie Nr. 11 Sector 3 Bucuresti - Calea Vitan nr.43; tel.021.327.20.50

SECTOR

3