...

Evidența Persoanelor - listă documente interes public


Pentru Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor de pe raza Municipiului București, taxele pentru actele de identitate se achită după cum urmează:

SECTOR 1 - Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

SECTOR 2 - Oficiile Poștale;

SECTOR 3 - Birourile de Evidență a Persoanelor;

SECTOR 4 - Oficiile Poștale Sector 4 și ghișeele Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

SECTOR 5 - Oficiul C.E.C., oficiile DITL Sector 5 și prin SMS apelând numărul scurt 7530;

SECTOR 6 - Birourile de Evidență a Persoanelor.

Detalii
...

Starea Civilă - listă documente interes public

Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.178/18.05.2017, se face de către Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, pe baza unei cereri, precum și a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.
Simulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.
Condițiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:
a) cel puțin unul dintre soți să se afle la prima căsătorie;
b) cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau resedința pe raza Municipiului București;
c) cel puțin unul dintre soți sa aibă vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani.
Pentru soții care îndeplinesc doar condițiile de la art.3 lit. a si b, stimulentul financiar va fi acordat doar cu avizul Primarului General.

Detalii

Contactaţi-ne!

Contact

Adresa

Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti

Sediul administrativ

Str. Dimitrie Cantemir nr.1, secor 4, cod postal 040231, Bucuresti