Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor

DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz,original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

             

  Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.