Coordonate de contact

Serviciul de relatii cu publicul
Str. Bibescu Voda nr.1, sector 4, cod postal 040151, Bucuresti
Tel : 021.306.01.00 ; 021.306.01.05
Fax : 021.335.06.69

Sediul administrativ
Str. Dimitrie Cantemir nr.1, secor 4, cod postal 040231, Bucuresti
Tel : 300.05.70 / 300.05.71
Fax : 318.32.96

E-mail:
relatiipublice@dgepmb.ro


Model de reclamatie (1) - Legea nr. 544/2001
Model de reclamatie (2) - Legea nr. 544/2001